2010-01-31

Förblindad byråkrati..

I bland kan man undra hur det står till i vårt överbyråkratiska Sverige. Jag blev inte så lite förfärad över hur Socialstyrelsen, på regeringens uppdrag, sammanställer ett "instrument" som skall ligga till grund för hur försäkringskassan skall bedöma i vilken omfattning personer med diverse handikapp är i behov av personlig assistans.

Via Scaber Nestor läser jag om det förslag som tagits fram, och frågan som ställs är väl befogad. Hade de själva underkastat sig detta ”instrument”?

Scaber länkar till Svensk Handikapptidskrift som beskriver vad detta inbegriper.

För varje punkt i det 91 sidor långa dokumentet ska den sökande uppge hur många gånger per dag, kväll och natt ett behov uppstår och hur många minuter varje insats tar.

Under punkt två i instrumentet ska den sökande redogöra för sitt behov av hjälp med kroppsvård. Här ska bland annat specificeras vilken assistans man behöver för att sköta "hud, ansikte, tänder, hårbotten, naglar och könsorgan".

Under 24 punkter ska den som söker assistans beskriva sitt behov av hjälp med allt från att sköta sin hud (i detta ingår bland annat att ta bort liktornar och sätta på kosmetika) och ta hand om sitt hår (inkluderar hår i ansiktet och på huvudet) till hjälp vid toalettbesök (här ska man enligt Socialstyrelsen särskilt tänka på hjälp med "kateter, blöja, lavemang etc") och hur man klarar av att sköta sin hälsa (här ska bland annat redogöras för om man kan upprätthålla en balanserad diet eller klarar att ha säkra sexualvanor).


Detta är så fruktansvärt integritetskränkande att jag i det närmsta saknar ord! Vilken normalt funtad människa skulle vilja underkasta sig en sådan behandling? Och att då påtvinga detta på människor som är i någon form av beroendeställning för att kunna leva sina liv inom någorlunda normala förutsättningar?

Man kan ju fråga sig vilket dokument det är som undersöker om någon behöver assistans med att fylla i det 91 SIDOR långa dokumentet?

Jag har full förståelse för att Handikapp och brukarrörelsen lämnar samarbetet, som dhr nämner.

Tack Scaber, för länkarna.