2010-01-20

Utkast till partiprogram för Piratpartiet i Västra Götaland inför Regionvalet 2010

Arbetet tycks pågå för fullt för att ta fram en bärande valplatform, och som det ser ut så är det en gedigen sådan. Många bra punkter tas upp som kan bära lokalpolitiken framåt i regionen.

Full insyn och påverkansmöjlighet

* Alla offentliga register och handlingar inom offentlig verksamhet skall tillgängliggöras via Internet och under lämplig Creative Commons licens.


* Det ska vara enkelt för invånarna att via Internet kunna framföra sin åsikt om förslag och beslut till ledamöterna i Regionfullmäktige.


* Ledamöter i Regionfullmäktige skall uppmuntras att med den nya informationsteknologin både ta del av och besvara invånarnas åsikter om aktuella frågor inom Regionpolitiken.


Denna punkt ser jag som ett stort steg mot en mer öppen politik, och skulle komma att bli en stor styrka för både utveckling och individuellt gehör innom dialog och debatt.