2010-02-17

Engelska kyrkans fadäser.

Jag fick se en artikel från Telegraph där den engelska kyrkan går ut och försöker påvisa att religion och vetenskap inte behöver motsäga varandra och redan i det skedet, utan att ens läsa vidare i texten, så stöter man på det felaktiga att ens påstå något sådant.

“Atheists are wrong to claim science and religion are incompatible, Church of England says”

Vetenskap är ett samlingsord för de tekniker och verktyg man använder för att påvisa eller avvisa olika vetenskapliga teorier och säger ingenting om religion. Däremot kan den vetenskapliga processen antingen ge bevis för eller motbevisa vissa påståenden som de religiösa yttrar i försvar för sina trossatser.

“Clergy and lay members of the Church said it was perfectly possible to believe in God and Darwin's theory of evolution,”

Ja, detta är onekligen sant. Vi människor har en fruktansvärd förmåga att vara bra på allt från att medvetet ljuga, till att ha extrema dubbelmoraler. Vi är även mycket lätta att indoktrinera redan från barnsben. Hur många ungar blir inte itutade att tomten finns, i all välmening, och tror benhårt på detta, ända tills de växer upp en aning och får lite mer kunskap. Barn är genetiskt programmerade att ha en enorm tillförsikt till de som är dess föräldrar, och andra nära vuxna, som de måste lita på för att ens överleva.

” and said that religion can explain areas of existence that science cannot.”

Men så trillar de dit, enligt mig, på ren och skär osanning. Jag har inte någonstans sett hur någon religion har förklarat någonting som vetenskapliga metoder har kunnat stärka. (om någon har det, vänligen posta den religiösa förklaringen med de vetenskapligt framtagna bevisen till vetenskapsakademien för omedelbar granskning)

”But they warned against treating the Bible as a scientific textbook”

No shit, Sherlock!

“We wish to refute the idea promoted by atheist scientists that science is on the side of the atheist in answering these sorts of questions.”

Som jag nämnde innan, så är vetenskapen inget som har någon åsikt, utan det är ett samlingsnamn för de verktyg som används till att bevisa eller motbevisa vetenskapliga argument och teorier. Vetenskapsmän kan däremot ha åsikter, och lika så ateister. Dessa kan därefter använda vetenskapliga metoder för att exempelvis motbevisa Young Earth Creationists teorier om hur jorden skapades, och hur lång tid detta tog, som artikeln snuddade vid. De tror förövrigt även att vår planet inte är mer än 6 eller 7 tusen år gammal, vilket är mycket lätt att motbevisa för vilken svensk gymnasium elev som helst, förutsatt att de i alla fall lyssnat på biologilektionerna.

“Dr Capon said he rejected the idea that science can answer every question, insisting that some insights into questions of existence go beyond scientific explanation.“

Njao, jag får allt hålla med lite här. Men antagligen inte så som han tänkt sig. De vetenskapliga metoder, verktyg och instrument vi har i dag kan inte förklara allt vad som försigår i universum, exempelvis i i kärnan av ett svart hål och vad det svarta hålet egentligen består av för byggstenar. Inte heller har vi ännu, vad jag vet, hittat och analyserat vad svart materia egentligen är. Men det arbetas på.

"Lt Cdr Philippa Sargent agreed with Dr Capon that science could never provide a full explanation for our understanding of the world."

Ännu än gång får jag hålla med, och ännu en gång antagligen inte som de tänkt sig. Vi människor kan inte förstå allt. Vi kan inte ens uppleva universums storlek, så hur skall vi ens börja förstå hur långt det är mellan galaxerna. Vi kan veta hur långt det är, men inte förstå genom erfarenhet. Vi kan inte heller lära oss allt som finns att lära oss, då vi har en begränsad tid att leva. Däremot kan vi idag skriva ner vår kunskap, och sammanställa den i mindre, mer lättfattliga termer så att vi åtminståne får en överblick över det vi bör ha en överblick över. Vidare så kan jag något om en sak, och någon annan kan något om ett annat område. Det är så vi tillsammans kan förstå universum och den värld vi lever i.

"There are degrees of accuracy it cannot achieve. Somewhere in the remaining mystery is God."

Här har vi de själva som använder ”God of the gaps”. Det vill säga att gud finns i luckorna som de vetenskapliga metoderna inte kan förklara. Jorden skapades av gud, sades det en gång. Idag vet vi att så inte är fallet. Gud knuffades undan. Gud skapade jorden på sju dagar, sades det en gång. Så vet vi idag inte är fallet. Gud knuffades undan igen. Gud skapade Adam, och sedan Eva av Adams kött, sades det en annan gång. Detta visade sig heller inte vara fallet. Gud tog ytterligare ett steg tillbaka. Exemplen är överväldigande många, och luckorna som gud kan gömma sig i krymper gång för annan.

”He said that belief in the invisible subatomic particles of quantum physics requires just as great a leap of faith as belief in God.”

Nej. Man behöver inte “tro” på subatomära partiklar som man tror på tandfén, eller något religiöst trossystem. Däremot så är det väldigt lämpligt av forskare att använda vetenskapliga metoder för att ta reda på om de finns (vilket det finns belägg för vill jag minnas) så som de matematiska modellerna visar att de bör göra.

Så, vad anser jag då vara summa summarum av detta? Tja, de verkar inte veta vad de ger sig in på. Men ju fler religiösa som studerar vetenskap, eller för den delen bara studerar allt som inte är bundet till deras religion, ju fler kanske inser att det varken finns bevis för eller emot Tor, Oden, Gud, Tandfén, Ra, Det flygande Spagettimonstret, Aker, Silenus med flera.