2010-04-03

Censur av internet, en känslosam fälla.

Hos Intensifier kan man läsa om Cecilia Malmström, och hennes intentioner att censurera internet.

Enligt inskannade dokument från en tidning skall hon ha använt följande argument.

”För det andra finns det tyvärr mängder av grova bilder tillgängliga. Om vi inte agerar finns det en risk att de som lockas att besöka okontrollerade webbplatser börjar se det som normalt och acceptabelt att se på sådana bilder.”


För det första måste jag säga, att hennes arbete är hedersvärt, och väl behövligt. Trafficking och misshandel av barn, våldtäkter och andra övergrepp måste bekämpas. De är bland de mest vidriga av brott man kan tänka sig. Däremot får man inte förföras av känslosamma reaktioner och argument, då de ofta förblindar och vilseleder fokus från där fokus behövs.

För det andra är censur är inget som en väl fungerande demokrati skall ägna sig åt. Gång på gång visar det sig, att hur väl man än menar med censur, så glider medlen ändamålet ur händerna. I detta fall är medlet censur, och ändamålet att stävja barnpornografi. I många fall så föranleds inte censur ens av goda intentioner, utan av en vilja att behålla politisk kontroll över medborgarna och deras informationsflöde. I det ena fallet kallar vi det ändamålsglidning, och i det andra kallar vi det diktatur.

För att återknyta till citatet, så måste jag säga att jag blir mycket förvånad. Vad hon säger här, är att om det styrande skicket inte censurerar internet från barnporr och liktydiga sidor med ”grova bilder” så kommer folk som råkar klicka sig in på dylika sidor att lockas till att bli pedofiler, eller åtminstånne pedofil-liberaler! (om nu ett sådant ord finns)

Det är detta jag reagerar på. Hon säger alltså, att om min far, svåger, eller min bästa vän, min granne eller hans fru råkar klicka sig in på en sida med barnporr och övergrepp, så kommer de helt plötsligt finna sådant material och uppförande acceptabelt? Min fråga blir, hur låga tankar har egentligen Cecilia om sina medmänniskor?

Andra som skriver om det här är: Christian Engström, Farmor Gun och Opassande, med flera.