2010-10-31

Jag läste för ett tag sedan en artikel hos DN, där Sveriges Trafikskolors Riksförbund vill att körskolorna runt om i landet skall kunna utföra drogtester på sina elever. Det låter nog lovande för de flesta, då droger och trafik verkligen inte hör ihop. Men tänker man ett steg längre, så ser man att det finns några klara problem med hur de presenterar detta.

”På frivillig basis kommer körkortseleverna erbjudas att delta. De som väljer att vara med testas någon gång under utbildningen.
– I första hand har det här ett pedagogiskt syfte. Vi är inte ute efter att sätta dit någon, säger Berit Johansson, förbundsordförande i STR.”

Märk väl, ”På frivillig basis..”. Om detta är frivilligt och om jag, när jag tog körkort, hade nekat till drogtestet men ändå fått ta körkort, då är detta förslag helt vekningslöst och slöseri med resurser. Om det skall ha någon verkan alls, då måste det finnas någon typ av reprisalie om man nekar drogtestet i fråga. Problemet här blir då att det knappast kan ses som frivilligt.

Om någon körskola misstänker att en elev går på droger, så torde väl körskolan redan i dag kontakta polisen, och på så vis upprätthålla den rättssäkerhet jag tror de flesta av oss vill ha i vårt samhälle.

Vad gäller alkolås, så har många körskolor infört detta redan idag, tycker jag nog allt att samma sak skulle gälla här. Körskolan i fråga, vid misstanke om rattonykterhet, skall kontakta polis omgående, och inte behandla de ungdomar som kommer och vill skaffa sig ett körkort som misstänkta brottslingar.

” - Där har vi gjort ett tydligt ställningstagande att vi inte åker en meter med en person som inte får i gång bilen, säger han.”

Om de tänker såhär vad gäller alkohol, hur skulle de då reagera om jag nekade drogtest då jag inte vill bli behandlad som en presumtiv brottsling? Om de då, vid mitt nekande om att delta i testet, nekar mig sina tjänster så förutsätter de redan att jag är drogpåverkad och har på så vis dömt mig i förhand, helt utan rättslig prövning. Oskuldspresumtionen är därmed förverkad.

Jag hoppas för övrigt att körskolor med alkolås..

1. inte använder alkoholbaserad desinfektion när de rengör deras alkolås.
2. tänker på att alkolås med halvledarmaterial som alkoholindikator kan ge falska utslag på andra ämnen än alkohol, exempelvis acetoner i blodet(kan förekomma hos diabetiker), av vissa mediciner och av olika gaser i utandningsluften.
3. återtestar eleven efter ett positivt utslag. Munalkohol kan förekomma om eleven inmundigat vissa preparat med alkoholbaserade sötningsmedel, som många sockerfria tuggummin och annat godis idag innehåller. Eleven bör få skölja munnen ordentligt med vatten och sedan testa igen efter 5-10 minuter.

Sedan hoppas jag att detta inte sker på elevens redan betalade lektionstid, utan att körskolorna står för den tid detta tar i anspråk, hur lite tid det än må vara.