2010-11-24

Yrkande om spårsändare i personfordon.

Jag har funderat lite över problemet vi har med fortkörning här i Sverige. Gott och väl över hälften av alla våra trafikanter (enligt statistik) överskrider de rekommenderade hastighetsbegränsningar vi har på våra vägar, och jag ställer mig frågan, vad kan vi alla göra åt detta? Nu är det ju faktiskt så att de flesta kan hålla med om att för höga hastigheter leder till fler dödsfall och olyckor i trafiken, samt att fortkörning faktiskt är ett lagbrott, oftast med ekonomiska påfölder, om än ringa i vanliga fall.

Med bakgrund av detta, så vill jag komma med ett förslag, som kommer att resultera i en mycket positiv utveckling av vårt framtida trafikbeteende. Den tekniska lösningen finns redan, och kallas GPS. Redan idag betalar svenska bilister stora summor för att frivilligt förse sin bil med en GPS för att underlätta i trafiken, vad gäller att undvika ombyggnationer och hitta rätt till exempelvis ej tidigare erfaret resmål, så det borde med bakgrund till detta samt tidigare nämnd anledning vara helt acceptabelt att koppla GPS enheten till ett personligt trafikregister hos de polisiära myndigheterna.

På så vis blir det stora besparingar på både underhåll av fartkameror och besparingar inom Polisen då färre trafikpoliser behövs som håller oss alla i skinnet.
Vid överträdelse kan helt sonika en summa åläggas att debiteras ett, med polisen, överenskommet bankkonto. Handläggartid och mantimmar skulle minska drastiskt och fler resurser hade frilagts till övrig polisiär verksamhet.

Denna lösning är inte enbart relativt skonsam att införa, utan skattebetalarna belastas inte i lika hög grad som vid andra, och mer obekväma, lösningar.

Tillika så innebär en sådan här lösning ett tillfälle till ägare av privata marker och vägar att säkra en inkomstkälla för att en bil nyttjat deras ägor. De kan helt enkelt begära ut person och fordonsuppgifter ur polisens trafikregister och skicka in inbetalningsavi till den berörda trafikanten. Naturligt vis skall de ha rätt till en skälig ersättning för förlust av inkomst, då det faktiskt kostar pengar att underhålla sina ägor och vägar, och detta system sparar in ytterligare administrativa resurser då polisen själva inte behöver syssla med den typen av tillsynsverksamhet, samt att det faktiskt på sina håll minska belastningen på stat och kommun att vårda vissa vägar vilket leder till ytterligare besparingar.

Vad finns det då för invändningar till detta förslag?

Integritet!, skriker nog en del just nu. Inte då, svarar jag på detta. Redan idag förbereds register som kommer att behandla detta. Mobiltelefonerna kommer i princip att agera som en personlig GPS med denna funktion, fast utan förmånen att kunna använda kartan i många av våra mobiler, och detta accepterar ju faktist majoriteten av oss idag, och då det är accepterat av oss som samhälle, så kränks ingen integritet!

Men, man måste ju veta vem som körde?, hör jag i publiken. Nej nej, vi accepterar redan idag förslag som innebär att det är ägaren till objektet som är juridiskt ansvarig, även om förövaren är en annan individ. Det ligger redan idag många förslag på att det ligger på ägarens ansvar att eventuell internetuppkoppling inte används till någon olaglig verksamhet, exempelvis olovlig fildelning. Detta är fullt acceptabelt enligt Sveriges myndiga väljare, och borde således inte vara några bekymmer.

Men privata interessen skall väl inte få kräva betalt av mig, som inte ens viste om vad som pågick?, frågar du nu. Varför inte?, svarar jag då. De har väl rätt till skälig ersättning?

Och du? Register är säkra, de vet vi ju alla.