2011-03-20

Hur tänker Liberaldemokraterna?

De senaste dagarna kan man läsa om Lib Dems [Liberal Demokraternas] utspel om att de tycker att Piratpartiet borde bredda sin politik, och rent av bli ett liberalt parti.

Personligen ser jag PP som ett väl behövligt fokusparti som inte ställer sig i någon egentlig politisk höger eller vänsterskala då denna skala är helt irrelevant för piratpartiets ställningstaganden. Det som berör piratpartiet är integritet, kultur och kunskap. Det vill säga sådant som alla, oavsett politisk härkomst, borde värna om. Lika så anser jag att det skulle kunna visa sig förödande för Piratpartiet att ge sig in i fördelningspolitik då det som i dagsläget enar Piratpartister i stort är just frågor där den politiska skalan inte spelar någon roll. Det är detta som gör Piratpartiet till ett ärligt parti, som inte kan kohandla med sina frågor.

Att vi har denna mångfald av Piratpartister från hela det politiska spektrat inom partiet, som i sig är en stor källa av styrka och kunskap att ösa ur, beror just på detta.

En av frågorna jag ställer mig, med tanke att Lib Dem vill att PP skall bli ett Liberalt parti är, varför vill de att Piratpartiet skall bli ytterligare ett parti med samma värderingar som de själva? De har ju i det närmsta reda kopierat Piratpartiets program vad gäller upphovsrätten, så om vi breddar vår politik så blir vi ju i det närmsta ett identiskt parti. (Förutsatt att medlemmarna styr frågorna i liberal riktning)Två liknande politiska partier som slåss för de liberalas värderingar slåss även om medlemmar och röster, så i stället för den utvecklingen skulle jag hellre se att de [Lib Dem] koncentrerade sig på att bygga upp sitt eget mycket unga parti och kanske även utarbeta en plan för eventuellt samarbete med piratpartiet i framtiden. Två små styrkor kan ibland vara mycket effektivare än en stor styrka.

Lib Dem säger hos Caspian Rehbinder.
"För det första är Piratpartiet inte i nuläget en reell politisk kraft."
"För att Piratpartiet ska bli en utmanare på allvar krävs att någon form av förändring sker."


Detta kan de ha helt rätt i, även om jag faktist inte håller med. Om man lyssnade på Jens Holm (V) när omröstningen för Datalagringsdirektivet hölls så framgick tydligt hur vi i Piratpartiet färgat politiken vad gäller integritet, utan att ens sitta i riksdagen, och det arbetet fortgår löpande. Min ståndpunkt är att Piratpartiet måste bli tydligare i sin politik, och verkligen belysa hur djupt våra frågor berör hela vårt samhälle.

Men som de själva vidare säger:
"För det andra saknar Sverige ett naturligt liberalt politiskt alternativ."
"Här kommer Liberaldemokraterna in."


Varför då blanda ihop Piratpartiet med Lib Dem? Arbeta upp Lib Dem till en politisk maktfaktor, erbjud oss sedan det bästa vad gäller våra kärnfrågor och vips så har ni vårt stöd, men förvänta er ett långt arbete framför er. Politisk framgång sker sällan över en natt.

En annan aspekt jag vänder mig mot är att Piratpartiet skulle stå inför någon sorts kris, och att PP skulle gå i graven om man inte breddade sin politik. Detta har jag svårt att se som annat än ett feltänk. Politiskt arbete per definition är långsiktigt arbete, som nämnts ovan, och så länge någon värnar om integritet, kultur och kunskap så kommer folk försöka utveckla dessa frågor politiskt. Piratpartiet har många områden att utforska kring dessa fokus, och så sker på daglig basis via diskussioner som florerar på diverse kommunikationskanaler.

Själv skrev jag hos CE:

Jag ställer mig personligen mycket tveksam till att bredda Piratpartiets politik,av anledningar jag inte kommer att tråka ut just denna tråd med, men däremot är jag helt för vad jag skulle kalla en fördjupning av vår politik inom de kärnområden vi redan etablerat.

Integritet finns inte bara på nätet, vad gäller register osv, utan även på arbetsplatsen, i äldrevården och inom barnomsorgen. Lika så finns det aspekter av kunskap och kultur inom dessa områden som vi ännu inte berört.

Tanken med att Piratpartiet är ett fokusparti är djupt rotat, i alla fall enligt min åsikt, och en viktig komponent i den konkurrenskraft jag tror vi kan komma att utveckla inom partiet. Därför tycker jag att det vore djupt beklagligt om Piratpartiet breddade sin politik.

Jag ser mycket fram mot att se denna debatt växa inom partiet!

Vänligen
-Isaksson

Kommentar av Isaksson — 14 mars 2011 @ 18:27


Min ståndpunkt, och förhoppning, är att piratpartiet kommer att fördjupa sig i sin politik, inte bredda den, och utarbeta konkreta riktlinjer vad gäller integritet på arbetsplatser, i skolor och inom barnomsorgen.

Många av de beslut som fattas vad gäller att ge arbetsgivaren enligt lag rätt att övervaka sina anställda, eller att ge äldrevården lagrum att fundera över kameror i äldres sovrum, berör integritetspunkten. Likaså frågor som berör polisens befogenheter att utföra drogtester på minderåriga utan föräldrars vetskap, eller hur skolor får utföra drogtester på elever som sägs vara frivilligt men som i realiteten ger repressalier om eleven skulle visa sig vägra.

Piratpartiet har således en arbetarpolitik, en skolpolitik och en barnomsorgspolitik även om den inte berör just den ekonomiska biten av politiken.(Mer än rent indirekt då vi försöker främja fria mjukvaror som i förlängning resulterar i större IT-säkerhet samt besparingar för arbetsplatsen ifråga, exempelvis en skola.)

Piratpartiet har mycket arbete framför sig att förädla, förmedla och belysa just hur mycket denna aspekt av piratpartiets politik egentligen berör våra liv.

Andra som bloggar kring detta: Fredrik Holmbom, Jonatan Gonte Kindh, Cristian Engström, Caspian Rehbinder.

2011-02-16

Regeringens dualitet?

Dessa tankar skriver jag som en reflektion på Regeringens förslag om bistånd till nätaktivism och digital demokratisering.

http://www.regeringen.se/sb/d/14389/a/160879


Kommunikations och informationsfrihet, dessa två är ett par av grundpelarna i ett fritt och öppet samhälle. Projekt som stödjer dessa två principer om frihet borde stödjas fullt ut av länder som säger sig värna om demokrati och mänskliga rättigheter.

Utan tillgång till fri information och fri kommunikation hålls stora delar av världens befolkning ovetandes om allt från utbildning till politik, forskning och framsteg. För att inte nämna förmågan att sprida sina egna tankar och kunskaper och ställa frågor samt söka svar på de frågor man själv har är starkt begränsade.
Att främja demokrati, spridning av kunskap och fri information och kommunikation är något jag tror att de flesta ställer sig bakom, men här skär det sig en smula i mitt medvetande. Varför? För att jag skäms.

Jag lever i ett land som på ytan har det mycket bra. Vi har arbete till de flesta, och ett hyfsat generöst sjukvårdssystem. Vi har skolor, barnomsorg och äldrevård, ett generöst vägnät och de flesta har tillgång till bra kollektivtrafik. Jämfört med många andra länder har vi även låg kriminalitet och bra kriminalvård. Vad som glädjer mig mest är att vi alla fortfarande kämpar för att driva på utvecklingen och förbättra alla dessa områden. Nå, alla områden utom ett, nämligen det redskap som främjar just informations och kommunikationsfrihet.

På senare tid har vi sett väldigt många lagförslag som sätter redskap i händerna på dels ekonomiska intressen, men även vår regering, som mycket enkelt kan användas för att inskränka just det vi vill stödja i andra länder. Vare sig det är med vilje, eller som en oönskad bieffekt, så riskerar man censur och blockeringar och riskerar att förvägra individer tillgång till fri information och kommunikation, och detta får mig att må illa.

Hur kan vi, som går från en öppenhet aldrig tidigare skådat i ett samhälle, helt plötslig vända på en femöring och med ena handen sätta våra egna friheter på spel för att samtidigt, med den andra handen, säga oss vilja belöna de som försöker bygga upp det vi bryter ner?

Jag kan, handen på hjärtat, inte ställa upp på detta förrän vi rensat upp i vårt eget träsk och lever som vi lär. Allt annat vore hyckleri.

Jag kommer därför fortsätta som förut, och göra det lilla jag kan, för att främja arbetet på hemmaplan med att bevara vår kommunikations och informationsfrihet.

2011-01-08

Piratpartister gripna i Tunisien!

Protestvågen och oroligheterna har förstärkts i Tunisien. Och sedan i torsdags rapporteras att flera bloggare, journalister och dissidenter ”försvunnit” efter att de gripits av säkerhetsstyrkor i sina hem. Tre av de gripna tillhör Tunisiens piratparti, vilket fått Piratpartiet i Sverige att kräva att EU tar upp fallet.


Hela artikeln finns på DN.

EDIT:
Just nu är det 32 Piratpartier världen över som uppmärksammat och gått ut med detta i pressreleaser i respektive länder.