2014-12-27

Främlingsfientligheten i Sverige är på frammarsch.

Sverigedemokraterna har vunnit mandat och basunerar ut sin ”politik” till alla som kan tänkas vilja lyssna. Nu hoppar även Kristdemokraterna in och visar sitt sanna ansikte, eller i alla fall en av deras medlemmar som nu hoppar över staketet.


I denna artikel porträtteras somalier som lycksökare och fifflare, och barn som konspirerande genier vilket inte är en helt okänd retorik bland främlingsfientliga. Om Gunilla Gomér i sanning är främlingsfientlig låter jag vara osagt, med det synes mig inte ligga långt från sanningen. Främlingsintollerant kanske, vad vet jag.

”Fortfarande flyr människor ifrån Somalia. Sverige tar emot dem och de får PUT-permanent uppehållstillstånd, vilket ger dem fri rörlighet, så att de kan åka tillbaka på semester.”

Jo tack, semester. Jag skulle själv vilja åka tillbaka till mitt forna land om läget skulle stabiliseras om jag varit tvungen att lämna Sverige. Men enkom för att läget stabiliseras i ett land betyder det inte att situationen i stort är löst. Det kan vara tillfälliga vapenvilor som gör det möjligt att åka hem till sitt hemland för att göra vad man kan för att hjälpa grannar och bekanta. Om situationen sen blossar upp igen så är det väl rätt lägligt att resa tillbaka till adoptionslandet igen så man slipper riskera liv och lem.

Jag tvivlar starkt på att de tar in på hotell, dricker öl och gassar i solen vid sina hemresor. Retoriken i artikeln är falsk så det förslår. Dessutom, det finns minst lika många svenskar som bluffar och utnyttjas svagheter i vårt eget Svenska byråkratiska system. Man skall nog passa sig mycket noga för att dra alla över en kam. Om någon begår ett lagbrott så skall det anmälas. Förskingring, förfalskning, osant intygande, missbruk av urkund med mera kan gott och väl användas som grund för åtal, men man skall inte kollektivt straffa en hel grupp människor för att några individer beter sig som avskräde! Vi har historiskt sett vad sådana tankar och förfaranden har lett till runt om i världen.

Sedan får man inte glömma att dessa personer inte är slavar under oket Sverige bara för att de får uppehållstillstånd. Vad de gör med sina egna pengar de sparat ihop är det ingen som har med att göra.

Dessutom finns det naturligtvis andra anledningar än krig för att söka asyl. Vissa individer är jagade för att de tillhör ett visst politiskt parti, eller för att de inte har åsikts- och yttrandefrihet. De kan fly undan krigshärjade länder även om det råder vapenvila för att områden lider av svält och individer utnyttjas till slavarbete utan hopp om en bra framtid för sina barn.

Vad man kanske skulle informera flyktingar om när de anländer hit är att mänskliga fri och rättigheter även är under angrepp här i Sverige tack vare att vissa politiska vindar från 1930 till 1950 tal åter igen blåser vida kring i Europa?