2014-12-26

Proportionalitet.

Man kan tycka att saker och ting skall vara proportionerliga. Till exempel skall man inte övermedicinera, utan dosen skall ställas i proportion till eventuell åkomma samt medicinens biverkningsgrad osv. Även i vardagen använder vi oss av att omedvetet använda oss av att proportionera händelser i vår vardag. När vi råkar ut för någon som bufflar sig förbi oss på gatan så fnyser vi lite föraktfullt eller muttrar lite om oartighet. I värsta fall så hojtar man till om att personen i fråga skall se sig för. De reaktionerna står ofta i bra proportion till ”oförrätten”. Man tar inte till knytnävarna eller förföljer personen en hel dag för att se till att han inte stöter i fler människor. Inte heller avlyssnar man andra människors samtal vid grannbordet på fiket för att jaga rätt på missdådare.

När man talar om exempelvis terrorism så blir saken en helt annan. Folk uttrycker genast, med rätta, en stor fasa över mänsklig ondska och grymhet, men där slutar i många fall den rationella reaktionen. Politiker börja slå på stora trumman, media blåser upp terrorbilder och hemska rubriker, och många olyckliga förslag om övervakning och kontroll uppenbaras som följd. Avlyssning, kroppsvisitationer, kroppsröntgen, kontrollstationer, mobil kartläggning med mera presenteras och genomförs för att stävja terrorism.

Detta anser jag inte vara proportionerligt av flera anledningar. Under inga andra former av olyckor och dödsfall av grovt mycket större antal döda införs så pass integritetskränkande åtgärder. Inte nog med att de mänskliga fri och rättigheterna åsidosätts, men även oskuldspresumptionen ignoreras fullständigt i och med att samtliga Sveriges invånare avlyssnas.

Personligen anser jag att avlyssning kan vara en mycket bra metod att samla in bevis för brottslig aktivitet, men det står inte i proportion att avlyssna ett helt lands befolkning enbart för att hitta en handfull personer som potentiellt kan visa sig vara terrorister. Sådan avlyssning skall ske OM man har misstanke om att brott, och då skall avlyssningen först godkännas av laga instans. Lika så skall man vara mycket noga vilken information som får inhämtas vid sådan avlyssning. Det bör enbart röra sig om information som kan röra det specifika fallet av brott om misstänks. Annat bör lämnas därhän. Om en person avskrivs från misstankar om brott, skall naturligtvis all insamlad information och avlyssningsmaterial förstöras omgående och inte samlas i stora register.

Vidare skall inte olika myndigheter och politiska instanser slentrianmässigt kunna hämta ut material från exempelvis FRA eller från de register som förs. Det är fullständigt befängt.

Apropå proportionalitet:

· Varje år dör cirka 70 personer i alkoholrelaterade trafikolyckor. [trafikverket.se]
· Under de senaste 12 månaderna har 282 personer omkommit. (I trafiken) [transportstyrelsen.se]
· 2011 dog 61 personer i arbetsolyckor. [kommunal.se]
· Uppskattat dör ca 1300 personer var år av arbetsrelaterade sjukdomar.
· Ca 38 personer per år dör i båtolyckor. [sverigesradio.se]
· 2012 begick 1523 personer självmord. (Karolinska Institutet) [ki.se]

Sedan 1908 har 11 personer dött av terror relaterade dåd i Sverige varav en av de döda var självmordsbombaren Taimour Abdulwahab som 2010 utförde ett självmordsattentat i Stockholm och två andra var terrorister under Ambassadockupationen i Stockholm 1975.

Det är i snitt 0,11 personer per år. 6 av de totalt 8 antal civila som bragdes om livet dog innan år 1940.
[wikipedia.org]

Vidare kan man nog påstå att:

1. Man avlyssnar INTE svenska befolkningen för att förhindra själmord exempelvis juletid.
2. Man har INTE obligatoriska alkotest vid parkeringsplatserna för att stävja onykterhet i trafiken.
3. Man utför INTE kroppsvisitation på arbetare för att se om de verkligen har säkerhetsutrustning på sig inför farligt arbete.
4. Man inför INTE kroppsröntgen för att se till att sjömän och passagerare har flytväst på sig.
5. Man för INTE register av familjemedlemmar till de som omkommer i trafikolyckor.
6. Man inför INTE kontroll av obligatoriska friskhetsintyg vid grinden till arbetsplatsen.

Varför kan man i ena fallet klart se när man passerar gränsen för vad som är proportionerlig respons, och i andra fallet vara helt uppenbart blind?

Relaterat till proportionalitet, men orelaterat till terrorbrott.

http://bohuslaningen.se/nyheter/uddevalla/1.3591293-12-arig-flicka-valdtogs-pa-bibliotek

”En 24-årig man döms till fängelse för att ha våldtagit en då 12-årig flicka.
Han ska också betala 100 000 kronor i skadestånd till flickan.”

Fängelsestraffet var på 2 år.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Pirate_Bay-målet#Domen

”Stockholms tingsrätt meddelade domen den 17 april 2009. Alla fyra åtalade dömdes till fängelse i ett år. Skadeståndet fastställdes till 30 miljoner kronor.[26] Åklagaren yrkade i rättegången 100 miljoner.[27]

Killarna dömdes för MEDHJÄLP till upphovsrättsbrott, ett till synes ett 300 gånger så allvarligt brott som våldtäkt enligt domen.Proportionerligt?