2015-01-03

Hat, hot och yttrandefrihet.

Jag läste denna artikel på DN.se


Nästa mening kommer säkert förfära många, men..

Face Book och Twitter raderar inte kommentarer eller konton som uttrycker sig rasistiskt, och det tycker jag är bra! Ingen skall vara okränkbar!

Däremot är det mindre bra att hets mot folkgrupp inte anmäls, samt när det gäller hot om våld. Låt mig utveckla detta lite.

Individer, folkgrupper, politik, nationaliteter och religioner med mera bör och skall alltid kunna ifrågasättas, kritiseras och skällas på. Är man arg och ledsen, besviken och känner sig förrådd eller rädd skall man ha rätten att utrycka detta i tal och skrift. Det ingår i yttrandefriheten, och det spelar ingen roll om det är rasister, religiösa, farfar Göran eller Obama som gör så, eller ens nättroll som uttrycker sig.

Det är mycket viktigt ur en demokratisk synpunkt, för att inte säga för samhällsutvecklingens, att alla skall ha rätt till yttrande och åsiktsfrihet. Detta gäller naturligtvis även på internet. Varför man skulle göra skillnad på internet och andra media jämfört med övriga vardagen är för mig obegripligt.

Som vuxen skall man kunna ta kritik, så enkelt är det. Personligen försöker jag hålla mig till devisen ”Andra har all rätt i världen att säga vad de vill om vad de vill, men jag har rätten att inte lyssna.”

Med detta menas lite krasst att jag helt enkelt inte behöver lyssna till exempelvis Ad Hominem angrepp eller lögner som en del människor slänger sig med. Det är helt enkelt inte värt min tid i de allra flesta fall att engagera mig i. (Med vissa undantag naturligtvis, en debatt är alltid kul)

Vad jag däremot vänder mig starkt mot är till exempel hot om våld och trakasserier, samt hets mot folkgrupp. Dessa är lagbrott och bör omedelbart anmälas för att utredas. Alla ärenden skulle säkert inte handla om något brott och därför skulle säkert många läggas ner, men allmänheten måste få upp ögonen för vad som faktiskt är ett brott eller inte, även på internet, och fler måste få veta att man faktiskt kan anmäla dessa brott till Polis.

Polisen har mycket få resurser vad gäller dessa brott, men om inga brott anmäls, så kommer heller inte statistiken att visa rätt, och då kommer Polisen aldrig att få resurser till att hantera detta. Rätt enkel matematik.

Yttrandefriheten måste värnas om, och om vi ignorerar denna fråga som medborgare mycket längre finner jag att det inte omöjligt att det i förlängning kan resultera i fler repressiva lagar från regeringens håll i framtiden och det skulle vara en mycket olycklig väg att slå in på.

Rasism och hat skall bemötas sakligt och genom argumentation och diskussion, inte med auktoritära överfömyndarmedel från myndigheter och företag.