2015-01-23

Oj, Sverigedemokraterna har ”Äldrepolitik”.


Här kommer lite tankar och funderingar kring Sverigedemokraternas Äldrevårds politik så som de själva beskriver den på sin hemsida. Det kommer inte bli en djuplodad analys, utan mer en reflektion och reaktion på det jag läser där.

Högst upp på listan på deras sida hittar jag Äldrepolitik. http://sverigedemokraterna.se/var-politik/aldrepolitik/

 (Äldrepolitik är ett ord som enbart verkar slängas med i den politiska sfären, troligtvis ett samlingsbegrepp för all politik som kan tänkas inbegripa äldre medborgare. Jag har inte hittat en bra definition på detta ord, så om någon kan det vore jag tacksam.)

Sverigedemokraterna böjar här med att starkt gå ut med:

”Partiet för en värdig ålderdom

Respekt för erfarenhet och sänkt pensionsskatt

Äldrefrågor handlar lika mycket om praktisk politik som om hur man ser på värdet av äldre människor. Vi sverigedemokrater vill stärka de äldres status i samhället. Det är ett arbete på många plan. Många äldre har ork och vilja att fortsätta arbeta men ges idag inte den möjligheten. Vi måste bli bättre på att ta tillvara på den äldre generationens kompetens såväl på arbetsmarknaden som i samhället i stort.”

Detta låter ju faktiskt rätt bra. Alla individer borde ju naturligtvis ha lika värde och så vitt jag vet är äldre fortfarande tillhörande den mänskliga arten. Jag aspirerar själv till att bli äldre och skulle tro att jag fortfarande skulle se mig som en individ med grundläggande mänskliga rättigheter, integritet och rätten att bestämma själv över mitt eget liv. Jag kommer nog med största sannorlikhet att se mig själv som människa med andra ord.

Vad gäller att många äldre, och jag förbehåller mig rätten att här tolka detta som pensionärer, mår bättre idag än för hundra år sedan tror jag att många håller med om. Underbara framsteg den moderna forskningen gör som får oss att må bättre längre. 

Men, jag förstår faktiskt inte riktigt här vad SD menar med att äldre inte ges möjlighet till att arbeta? Detta låter faktiskt mycket verklighetsfrämmande. Varför?


"Att tänka på när du är pensionär:
Kontrollera vilka tjänstepensioner du har rätt till.
Du kan arbeta även om du är pensionär — tänk bara på att en extra inkomst påverkar din rätt till garantipension, bostadstillägg med mera.
Din pension räknas om i december varje år och påverkas bland annat av Sveriges ekonomi.
Undersök vilka pensionärsrabatter du kan utnyttja i din vardag. "

Naturligtvis är det så att alla kan arbeta om de vill och har ork till detta. Det ända som egentligen händer är, generellt sett, att garantipensionen sänks, men att tjänstepensionen höjs. Även kan bostadstillägg minska eller dras in helt om din totala inkomst överstiger normen för rätten att få bostadstillägg. Så vad SD här menar med att de inte ges möjlighet till arbete vet jag inte riktigt. 

De fortsätter med:

”Andra är beroende av äldreomsorg för att kunna behålla livskvalitet. Ett av de största problemen idag är att många äldre inom äldreomsorgen är undernärda. För att öka matlusten måste man ta ett helhetsgrepp kring åtgärder för att förbättra livskvaliteten. Det ska vara en rättighet för äldre att få avnjuta vällagad näringsrik mat varje dag. Den som inte längre har ork att laga egen mat ska inte tvingas äta vakuumförpackad mat som transporterats i lastbilar genom hela landet.”

Jo, jag kan här hålla med om att livskvaliteten för äldre alltid skall vårdas, förfinas och tillgodoses. Lika så att larmrapporterna om undernäring är förfärliga. Det är dock fullständigt naivt att tro att detta skulle bero på vakuumförpackad mat!
 
Jag har själv arbetat inom matindustrin, på fabrik som producerat just mat som nämns här, bland mycket annat, och jag kan intyga att en majoritet av den mat som distribueras till äldrevården är mycket bra mat, som kontrolleras rigoröst i produktionens alla skeden medelst metalldetektorer, röntgenmaskiner och i laboratorium för att undvika bakterier och annan kontamination av exempelvis glas och metall.

Nej, kvalitén på maten de äldre inmundigar, om det är portionsmat, är mycket bra enligt min erfarenhet. Vad som dock lyfts fram av larmrapporterna är att de äldre får för lite mat. Och/eller vid för få tillfällen på dygnet. Naturligtvis bör även mängden föda en människa stoppar i sig sättas i förhållande till hur aktiv man är. Detta gäller hela livet och blir extra viktigt när man blir äldre. Men bara för att man rör sig mindre skall man inte tro att kroppen klarar sig utan regelbundna måltider.

Hur de äldre behandlas, och hur de mår, är starkt kopplat till både grundlagen om allas rätt till hälsa, den personliga integriteten inte allra minst samt naturligtvis rent förnuft. Vad vi ställer till med äldrevården idag får vi själva leva med när vi blir äldre. 

Jag ser dock här inga konkreta förslag på HUR Sverigedemokraterna skulle vilja höja livskvalitén för äldre. Allt jag ser är att de skyller på vakuumförpackad mat och långa transporter, samt att de vill äta hemlagat även när de blir gamla.

Var skulle pengarna tas ifrån som skulle gå till att höja kostnaden det skulle innebära för äldrevården att anställa kockar och köksor samt för inköp av råvaror till att laga exakt samma mat på äldreboendet som lagas på fabrik för en mycket mindre summa pengar? 

Hur skulle miljön påverkas av att alla äldreboendena själva skulle inhandla sin mat jämförd med att köttbullarna samåker längst fastställda och optimerade rutter?

De äldres livskvalité är inte enbart föda, utan även exempelvis rätten att ta del av samhället, kultur och att få kommunicera fritt. Har alla äldre tillgång till telefon och dator så de kan ta del av kultur, skicka mail och ta emot foton från anhöriga? Har de tillgång till ledsagare om de vill ta en promenad på stan? 

Dessa svar får jag nog vänta på misstänker jag.

Sverigedemokraterna avslutar sedan sin äldrepolitik med:

”Skatterna har sänkts kraftigt de senaste åren för löntagare. Pensionärerna har fått nöja sig med några brödsmulor. Sverigedemokraterna vill sänka skatten för pensionärerna mer än vad något annat parti föreslagit. Vi vill också särskilt satsa på de fattigaste pensionärerna genom att höja garantipensionerna samt sänka högkostnadsskydden för vård och medicin.”

Detta låter vid första anblick mycket lovvärt. Vad kommer dock dessa pengar ifrån, och hur skall detta tillämpas i verkligheten? Nyfiket frågade jag min vän Google som gav mig en generalisering.


Enligt vad vi fått ta del av i media så skall pengarna tas från att strypa invandringen till Sverige samt att lägga ner den hjälp nya presumtiva svenskar får att hitta arbete. Hur tänkte de där? De vill minska arbetskraften i Sverige medelst att låta arbetslösa förbli arbetslösa, så att de kostar samhället mer pengar i ställer för att de skulle kunnat bidra till välfärden. Oj, det låter logiskt så det förslår!

Inte nog med det, men de anställda som oförtröttligt arbetar med att stödja och hjälpa nya svenskar ut i arbetslivet skulle själva bli arbetslösa och på så vis kosta Sverige en gnutta pengar innan de kunde hitta nya jobb eller fasas in på andra arbetsplatser.
Men att Sverigedemokraterna lägger skygglappar på, och ignorerar faktaunderlag är ju inger nytt. För att citera artikeln ovan:

”Även om beräkningar skulle komma fram som visar att invandringen innebär en vinst på lång sikt skulle Sven-Olof Sällström inte ändra uppfattning i invandrarfrågan.
– Det finns andra skäl till att vi inte ska ha den höga invandring vi har nu. Jag menar då sociala problem med ökad kriminalitet och annat. Men min motfråga blir att om det visar sig inte vara lönsamt, är de andra partierna då beredda att skära ner på massinvandringen”

De kan alltså inte själva tänka sig att ändra sig i frågan om invandring, och det stöd dessa arbetslösa får, vilket empiriskt faktaunderlag som än presenteras, men de förväntar sig tydligen att andra partier skall böja på nacken för samma bevis om de verkar stödja SDs politik. Snacka om verklighetsfrämmande maktfullkomlighet!

Pensionärer, vill ni verkligen att er välfärd skall bekostas av andras lidande?

Nej SD. Detta låter varken seriöst eller genomtänkt.