2015-02-14

Ännu en attack mot yttrandefriheten i Europa.


I Faelledparkens kulturhus i Köpenhamn avlossades idag ca 30 skott, troligtvis riktade mot Lars Vilks enligt polis.

En person har omkommit i skrivande stund, och flera blev skadade, och vad som är helt uppenbart är att yttrandefrihet, åsiktsfrihet och religionsfrihet är under starkt angrepp i Europa, och har så varit under lång tid, och det är nu viktigare än någonsin att värna om vår frihet.

Terrorism går ut på att med terror, blod, hot och död, oberoende av vilka som skadas och hur, försöka tvinga fram en politisk eller religiös agenda. I detta fall är det just yttrandefrihet, åsiktsfrihet och religionsfrihet som är under angrepp.

Det är dock inte attentatet i sig som är en seger för terrorister. Det är ett vapen, ett verktyg, för att nå sitt mål. Segern eller deras misslyckande kommer utav hur offer och länder reagerar på sagda attentat.

I detta fall vill inte terroristerna veta av vår yttrandefrihet. Yttrandefriheten är ett hot mot deras sätt att se på världen. Den minskar deras inflytande och makt och de förlorar mark mot frihet, dialog, ifrågasättande och kritiskt tänkande. 

Terroristerna har således redan vunnit stora segrar i Europa och övriga världen då de tvingat länder att införa verkningslös massövervakning, registreringar utav resenärer, ineffektiva kameraövervakningar på offentliga platser, ogiltlig datalagring av våra internetaktiviteter, byteshandel medvåra bankuppgifter med mera, med mera.

Jag är inte beredd att ge upp mina friheter på grund av vad terrorister och fundamentalister må åstadkomma. Jag tänker inte ge dem den segern, för den dagen vi inte lever i ett fritt samhälle, den dagen är deras seger total. Vi är på väg dit. Med stormsteg.

Det är dags att tänka om. Vi vet redan med tanke på händelserna i Frankrike, och nu detta, att massavlyssning av hela befolkningar inte fungerar för att stävja terrorhot då attentatsmännen där redan var kända av fransk säkerhetspolis, och svaret är naturligtvis inte att införa ännu fler repressiva lagar, utan att ge polis de resurser som krävs för att förhindra och utreda dessa hemska brott.

Lägg ner massavlyssning och övervakning som inskränker vår frihet och integritet, och lägg i stället de pengarna på utbildning, utrustning och på personal inom polis så de kan sköta sitt arbete.

Låt oss leva i ett fritt samhälle, där ingen per automatik är misstänkt för brott utan skälig misstanke, där vi kan skämta om, håna, kritisera och debattera allt mellan himmel och jord så att vi kan visa dessa kriminella element hur frihet verkligen ser ut. För alla!

Detta tror jag är det absolut bästa sättet att hedra alla de som fallit offer för dessa brutala individer, dels nu, men även alla de som genom tiderna lagt sina liv för de friheter som nu är under angrepp och som vi sakta, av rädsla, underminerar.