2015-02-06

United Kingdom’s Investigatory Powers Tribunal dömer GCHQ-NSA för olaga massövervakning.


I dag på morgonen, Fredag den andre februari, dömde Englands Investigatory Powers Tribunal GCHQ-NSA för olaga massövervakning av millioner människor världen över. IPT är det ända organ i England som kan fälla domar över underrättelsetjänsterna GCHQ, MI6 och MI5.

Detta är en stor seger mot massövervakning och spioneri på ”utländska” medmänniskor. Domen möjliggjordes till stor del av det material som visselblåsaren Edward Snowden offentliggjorde och vilka framkom under utredningens gång.

De som stod för anmälan är Privacy International, Bytes for All and Amnesty International.
Med tanke på domen kommer nu Privacy International och Bytes for All att be domstolen att verifiera domen, och om de gör så kommer de att begära att allt olaga material omedelbart förstörs och/eller raderas från digital media.

Trotts detta är det nu, efter 2014 tillåtet att bedriva just den verksamhet som råder mellan NSA och GCHQ, då domen gällde material och spioneri innan just 2014.

Både Privacy International och Bytes for All kommer att lämna in en anmälan till European Courts of Human Rights som kommer att bestrida Tribunalens yttrande om att det nu mer är lagligt att bedriva denna typ av spioneri.

Enligt dokumenten som framkom 2013 fick NSA via PRISM tillgång till data som handahölls av några av världens största internetföretag, exempelvis Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, PalTalk, AOL, Skype, Youtube och Apple. Via UPSTREAM fick nasa tillgång till data i bulk via fiberoptiken som skickat all världens digitala information.

De 5 största programmen med UPSTREAM skapade 160 miljarder kapade dokument på en månad. Under en dag kunde NSA ta del av 444,743 adressböcker från email konton från Yahoo, 105,068 från Hotmail, 82,857 från Facebook, 33,697 från Gmail och 22,881 från ospecificerade tjänster.
Det är dessa data som nu IPT har dömt är olagligt överkomna.

Källa, Privacy International.