2015-02-12

Uppdrag Granskning påvisar behovet av en debatt kring Sveriges Drogpolitik.

I senaste inslaget från Uppdrag Granskning, avsnitt 5, så tar de upp den mycket konkreta problematiken kring droger som kringgår Svensk lagstiftning samt de fruktansvärda följder detta får bland missbrukare och anhöriga till dessa.

Jag måste erkänna att jag först reagerade mycket illa när Piratpartiet nämndes i detta sammanhang. Dessa tragedier berör oss alla djupt, och min känsla av obehag kring ämnet i programmet var mycket starkt.

Jag kom dock på mig själv med att falla in i en logisk fälla kallad Guilt by association. Detta innebär att jag ofrivilligt associerade det klandervärda och känslomässigt motbjudande handlandet av vissa personer i inslaget med Piratpartiet. En mycket mänsklig reaktion, men lyckligtvis inte en korrekt sådan.

Ett politiskt parti kan naturligtvis inte styra vad medlemmar i partiet tar sig för på eget bevåg. Alla människor tillhör ju någon politisk åskådan eller grupp oavsett om de är brottslingar eller inte. Mördare och våldtäktsmän utmålas mycket sällan som Socialdemokrater eller Moderater, och lika så har inte de partierna någon skuld i vad dessa brottslingar tar sig för.

Däremot har Politiska partier ett enormt ansvar att arbeta för sina väljares frågor, och Piratpartiet har en mycket stark ställning inom sin politik att försöka komma tillrätta med, och hjälpa,  de offer narkotika skapar i vårt samhälle. Både vad gäller missbrukarna själva, samt de anhöriga som drabbas.

Niklas Lindrot, Polis inom narkotikaroteln, har den mycket svåra uppgiften att konfrontera den verklighet drogmissbruk medför. I programmet håller han med om, till synes uppgivet, att det är problematiskt att farliga droger som spice som helt uppenbart skördar offer kan säljas lagligt när mindre farliga droger är olagligt. Detta är en direkt irrationell effekt av den narkotikapolitik som idag förs i Sverige.

Kriminalisering av missbruk skapar en stigmata kring missbrukare som gör att de hellre väljer att ta extremt farliga och otestade substanser som kan leda till obotliga skador och död i stället för mindre farliga men olagliga substanser. Rädslan att stämplas som knarkare, eller att fastna i en urinkontroll, är något som driver många till att söka sig till spice, precis som brukarna i programmet påvisar.

Ett sätt att hjälpa missbrukare till att få den hjälp de behöver med att komma ifrån sitt missbruk är att inte se dem som kriminella, utan som medmänniskor som behöver hjälp. Att avkriminalisera droger som Marijuana skulle hjälpa långt med detta.

I Portugal har man legaliserat droger för personligt bruk med mycket goda resultat, både på kort och längre sikt. Studier påvisar att färre tonåringar använder droger, färre människor insjuknar i HIV, injektionsdroger minskade och mer narkotika har lyckats beslagtagas av polis.

En viktig distinktion här är att det är missbruket i sig som har legaliserats, inte drogen, och detta är troligtvis nyckeln till den stora framgången där de testar denna modell.

Ytterligare en stor effekt var att polisiära medel frigjordes. Dessa medel kan läggas på annan brottslighet och nettoeffekten blir att fler brott av annan typ kan utredas, samt att fler resurser kan läggas på att erbjuda missbrukare hjälp.

I just Portugal verkar missbruket ha sjunkit de senaste 10 åren med närmre hälften. Det innebär en stor besparing för samhället, både ekonomiskt, och vad gäller personligt lidande.

Dagens förbudsmodell fungerar bevisligen inte med att få bukt på narkotikaproblem, och frågan blir då, hur länge skall man finna sig i ett system som inte fungerar och som skapar så stort lidande? Piratpartiet tycker det är stor tid att titta på modeller likt Portugals, och föra upp dem på den politiska arenan. Det hade varit en bra start för det politiska Sverige att ta ansvar för dessa frågor.

Andra som bloggat om detta: Christian Engström, Henrik Alexandersson, Jacob på Flickus flackus flum