2015-02-10

Ytterligare massövervakning kan komma att införas i Sverige.


Enligt ett inslag i Aktuellt på SVT2 så skall man nu införa ytterligare kontroll på Svenska Medborgare medelst ett register som skall föras på samtliga flygresenärer.


Registret skall innehålla bland annat information om kreditkort, matvanor, resmål och rutter. Övervakningsivern slår nya höjder i Sverige.

Salam Al-Karadagi har blivit förd åt sidan och intervjuad på flygplatser och utrycker i inslaget vad många känner när övervakningsivern med terrorism som förevändning ökar runt om i världen.

"Det är väldigt uppenbart personlighetsintrång" säger han i intervjun.

Och visst är det som han säger, att man inte skall misstänkliggöra en hel befolkning bara för att det är ett fåtal mycket farliga och kriminella individer som tillhör den befolkningen.

Data och register över medborgare har visat sig vara en handlingsvara. Frågan är hur mycket vi medborgare skall tillåta registerföras om oss. Vi har absolut ingen som helst kontroll i dagsläget på var alla dessa register och information hamnar.

Den personliga integriteten och rättssäkerheten är på glid i Sverige, och många andra länder runt om i världen. Det som är mest tråkigt är att det är många av de länder som tidigare var störst och mest högljudda förespråkare för åsiktsfrihet, yttrandefrihet och rättssäkerhet som nu går i täten och förespråkar massövervakning, poliskontroller, förhör vid resor, kroppsröntgen, visitationer, datalagring och dataintrång. Allt för att stävja terrorism.

Säkerhetsforskaren Hans Brun säger dock i inslaget att terrorister inte längre använder telefon och mail för att kommunicera, för att signalspaning finns, och det har blivit för farligt för dem att kommunicera på det sättet. Detta är troligen sant. Då innebär detta i förlängning att FRA inte avlyssnar terrorister, utan enbart spanar på vanliga Svenska (och utländska) medborgare.

Hur kommer det sig? Om det inte finns några terrorister att lyssna på, varför skall de då avlyssna dig och mig?  I ett fritt land så avlyssnar man inte sin egen befolkning.

Det är så som Gustav Nipe säger i inslaget. Säkerhetspolisen kände redan till en av terroristerna i Frankrike, men det hjälpte inte ett skvatt.

som påpekats tidigare så tycker jag det är högst märkligt att Sverige inte kan gå ut med några som helst resultat av all den avlyssning och övervakning om skett. Säpo påstår att de har förhindrat terrorism, men det finns än så länge inte några som helst bevis för detta. Mig veterligen finns det inga domar kring förberedelse för terrorbrott, eller ett faktiskt terrorbrott, att finna i Sverige.