2015-03-17

Kontraster mellan Sverige och övriga Europa?Runt om i Europa händer mycket positivt kring Piratpartierna.

Julia Reda kämpar för ett mer strömlinjeformat Europeiskt Copyrightläge och bjöd i samband med detta in dels kreatörer och media etablissemanget via sitt forum, och senare pirater från hela världen till Mumble för att diskutera förslaget.

På Island är nu det Isländska Piratpartiet det näst största partiet! Det bådar mycket gott för Island att de står upp för yttrande och åsiktsfrihet, rättssäkerhet och kämpar för att bevara sina rättigheter på nätet.

I England har man nyttjat ”crowdsource” för att skapa sitt manifest, enligt en artikel i The Guardian, och intresset för partiet växer.

Det verkar dock som att vi i Sverige fortfarande får dras med politiker som inte förstår att vi är här för att stanna. De verkar blinda för det faktum att vi nu finns i 20 EU länder. De backar gång på gång i sina löften kring våra frågor.

Nu senast Miljöpartiet som sviker sina väljare i och med att Alice Bah Kuhnke gick emot sitt eget partis löfte om att arbeta för att fildelning för privat bruk skulle bli lagligt. När MPs talesperson sedan tillfrågades så höll de naturligtvis med Kuhnke. Med det så får man nog anse att det löftet inte var värt mycket.

De som av någon anledning inte kunde rösta på PP, och då valde MP för att ändå driva frågan politiskt, måste känna sig rätt grundlurade. Dåligt av Miljöpartiet, minst sagt.

Sverige tänker fortfarande inte riva upp datalagringsdirektivet trots att det bryter mot de mänskliga rättigheterna.

Ett par dagar efter domen från EU om datalagringens ogiltlighet så gick Post och telestyrelsen ut med att internetoperatörerna kunde sluta övervaka sina kunder. Internetleverantörerna tog en lättnadens suck.

Det varade dock inte länge då efter några turer kring ett hastigt och lustigt beslut om en ”snabbutredning” som Beatrice Ask ställt till med, så kom man på att det är bara att köra vidare som förut, och så fick de internetleverantörer i Sverige börja spara uppgifter igen.

Post och Telestyrelsen kom även snabbt med uppgiften om att de skulle ”Vidtaga tillsynsåtgärder” mot operatörer som upphör med att lagra data. Förtäckt hot för att tvinga operatörer att gå emot EU? Ministerstyre?

I Tjeckien, Tyskland och Rumänien har ländernas författningsdomstolar stoppat direktivet efter att det infördes, men i Sverige ser det ut såhär; [från EU Upplysningen.se]

· 21 februari 2006: Ministerrådet röstar ja till direktivet.
· 4 februari 2010: Sverige fälls av EU-domstolen för att inte ha infört direktivet.
· 16 mars 2011: V, MP och SD röstar igenom en bordläggning av förslaget som därmed får vila i ett år.
· 21 mars 2012: Riksdagen röstar ja till direktivet.
· 1 maj 2012: Direktivet införs i Sverige.
· 30 maj 2013: EU-domstolen ger Sverige 3 miljoner euro i böter för att Sverige inte infört direktivet i tid.
· 8 april 2014: EU-domstolen ogiltigförklarar datalagringsdirektivet.
· 13 juni 2014: En svensk regeringsutredning anser att de svenska reglerna om datalagring fortfarande gäller.

Så, Böter för att de inte implementerat det i tid, sedan en stor kostnad för att införa datalagringen, sedan när det visat sig att V, MP och SD* hade rätt hela tiden, vilket är samma linje Piratpartiet haft redan sedan denna soppa startade och alltjämt arbetar för än idag, så tar de inte chansen att riva upp direktivet utan helt sonika ignorerar frågan!?

Det är inte speciellt konsekvent.

Att medieindustrin helt saknar sinne för proportioner vet vi redan. Det har vi sett underresans gång. Oskuldspresumtionen är inget de bryr sig nämnvärt om. Det är dessa som våra politiker, och en majoritet av politiker världen runt, lyssnar till av allt att döma.

Men det finns hopp. Sakta börjar fler individuella bolag, så som HBO med succén Game of Thrones, få upp ögonen för alternativ till en föråldrad industris förlegade taktiker. Nu är det alltså inte bara datorspelsföretag som släpper spel som man helt eller delvis kan spela gratis som räcker ut en hand till Pirater världen över.

HBO släpper serien simultant i hela världen, och det är troligen första gången i världshistorien detta sker i denna skala. Även ett litet steg i rätt riktning är bra!

EDIT: Rättelse enligt  Gustav Tällbergs kommentar nedan angående SD och Datalagring. Tack!
*SD ville dock inte riva upp det, utan förlänga lagringstiden.