2015-03-09

Pirat rörelsen större och mer inflytelserik än någonsin förr.I början av 2006 enades Piratrörelsen för första gången i välden under en och samma organisation. Då startade nämligen Piratpartiet i Sverige. Det försa politiska partiet av sitt slag som grundades på personlig integritet, fri kultur och reformerad upphovsrätt.
Partiet växte mycket snabbt och etablerade tidigt ett mycket starkt ungdomsförbund, och i samband med att Piratpartiet fick mandat i EU parlamentet så spred sig snabbt grenar av Piratpartiet runt om i världen.
Svenska Piratpartiet förlorade sina poster i EU vid förra valet, men Piratenpartei Deutschland (PIRATEN) tog över facklan och vann ett mandat som tillsats av Julia Reda.
På Island är Piratpartiet nu med i Alltinget, Islands motsvarighet till Svenska Riksdagen. De har ökat kraftigt i opinion den senaste tiden och ligger nu på över 11 %. Det är mycket starkt.
I skrivande stund finns Piratpartiet i 69 länder runt om i världen, och skillnaderna i politik är inte stor, även om det finns skillnader på grund av olika länders inhemska politik, vilket talar för en enorm brist inom etablerad politik kring Piratrörelsens fokusfrågor.
Ett intressant fenomen som är rätt så unikt för Piratpartiet är i vilken grad de olika Piratpartierna motarbetas av upphovsrättsindustrin via medlemsforum och offentliga kanaler. Den typ av kritik och motargument som Piratpartiet offentliga företrädare får har ingen motsvarighet bland redan etablerade partier. Detta fenomen verkar vara starkast i Europa, men inte uteslutande förekommande här.
Jämför man Socialdemokratiska forum, som ett exempel, med forum som drivs och används av Piratpartister, så ser man rätt tydligt att det i regel är politiska sakfrågor som diskuteras på Socialdemokraternas ( eller de flesta andra partiers) forum, medan Piratpartiets motståndare slänger sig med Ad Hominem angrepp, vida beskyllningar mot Piratpartister för att vara tjuvar och banditer och aktörer som försöker driva fildelning med vinstintresse, halmgubbe argument och så vidare. Det är sällan, men det händer naturligtvis, man ser en diskussion med oliktänkande som faktiskt håller sig till de politiska sakfrågorna som skall diskuteras.
Med detta sagt så är naturligtvis inte andra partiers forum fria från troll och lobbyister de heller, men skillnaden i frekvens är faktiskt rätt remarkabel.
Det kanske inte är så förvånande dock, i och med att Piratpartiet inte sällan ses som en direkt motpol till hela mediabranschen. Det är dock inte helt sant. Piratpartiet är naturligtvis inte ute efter att sänka en hel industri. Undersökningar visar, vilket påpekats ända sedan dessa frågor dök upp, att Pirater är en av de mest köpstarka grupperna av den media de konsumerar, så att röja undan hela nöjesindustrin vore med andra ord rätt kontraproduktivt.
Detta faktum till trots hör man inte sällan att Piratpartiet enbart är ute efter att sabba för artister, författare och rättighetsinnehavare. Det är rätt tråkigt, med tanke på att det dels inte är sant, och dels för att det flyttar fokus från våra faktiska sakfrågor.
Personlig integritet, rättssäkerhet, mänskliga rättigheter, reformerad upphovsrätt, rätten att ta del av kultur och kunskap, rätten till att vara vem man är oberoende av religion, etnicitet eller könsroll, rätten till att vara anonym, stärkt meddelandeskydd, mindre övervakning av medborgare, åsikts- och yttrandefrihet, återinförandet och en förstärkning av ett garanterat källskydd samt mycket mer.
Med tanke på den senaste tidens tråkigheter med terroristangrepp i Europa, så behövs Piratpartiet mer än någonsin för at stå upp för åsikts- och yttrandefriheten, religionsfriheten samt i övrigt mänskliga rättigheter. Rädslan efter attentaten växer, och självcensur har redan börjat sprida sig. Det måste få ett slut, och arbetet med att främja dessa frågor måste intensifieras markant. Många kommer säkert ihåg skämten om att ”det gör någon annan”, men i detta fall är det just Piratpartiet som är denne ”Någon annan.” Men du, någon annan kan faktiskt behöva hjälp.