2015-05-30

Basinkomst [Medborgarlön] kan avhjälpa bostadslöshet.


Bostadslösheten ökar år för år, och sällan ser man nyheter om att trenden bryts. Det kostar enorma summor i olika instanser att hjälpa utsatta individer. Kostnader vars storlek skulle kunna hjälpa hemlösa på ett mycket konkret sätt om de användes på ett helt annat sätt.

Jag har tidigare berört mina tankar kring basinkomst och hur ett förslag till detta skulle kunna se ut, men jag utelämnade många konkreta exempel på problem i vårt samhälle som skulle kunna avhjälpas i det närmsta omedelbart. Ett av dessa är just bostadslöshet.

Socialförvaltningen måste ständigt antingen placera, eller gå i god för, personer som har av olika orsaker hamnat på gatan och inte själva kan teckna ett hyresavtal. Bostadsmarknaden är mycket tuff, och idag kan man i princip inte teckna ett avtal utan att vara skuldfri och med fast inkomst.

Detta sätter stor press på utsatta människor helt i onödan, och de som nekas hjälp av olika anledningar får helt enkelt förbli hemlösa. Detta är ett orimligt förhållande till människor i nöd.

De administrativa kostnader, och de bidrag organisationer och föreningar får, som så beundransvärt arbetar för att underlätta för de hemlösa, skulle kunna användas till att del-finansiera Medborgarlön.

På så vis skulle de som hamnar utan arbete fortfarande kunna söka bostad då de har en inkomst som ingen kan neka dem, och som inte skulle kunna dras in. Då skulle hyresvärdar runt om i Sverige inte ha den anledningen kvar att neka personer rätten till tak över huvudet.

Det skulle även indirekt kunna hjälpa till att stävja sociala orättvisor så som fördomar om att vissa kategorier av hyresgäster skulle vara mindre åtråvärda än andra.

Alternativa boenden så som husvagnsuppställningar och småstugeuthyrning skulle även det kunna ta fart och på så vis stimulera småföretagsamhet.

Då Sverige mer eller mindre saknar en koherent strategi för att ta tag i problemet med hemlösa, så tycks det mig att Medborgarlön kan vara just den strategi som Sverige saknar.