2015-10-08

Basinkomst. [Mer känt som Medborgarlön]

För ett tag sedan tog jag fram material till en föreläsning och diskussionsunderlag kring medborgarlön. Då jag är smått upptagen med att starta upp ett företag hinner jag inte nyttja detta material på bästa sätt, så jag kommer helt sonika att publicera det här på min blogg och hoppas på att det kan väcka en intressant tanke eller två.

Här kommer således introduktionen, Del 1.

1. Vad är Basinkomst?

Basinkomst är en benämning på en form av ett välfärdssystem som är tänkt att ersätta den byråkratiska djungeln av olika bidrag, exempelvis ekonomiska stöd och kostsamma arbetsmarknadspolitiska åtgärder, medelst att ge medborgare en Basinkomst att leva på.

Basinkomsten är således skattefri och villkorslös och är tänkt att betalas ut till samtliga svenska medborgare av myndig ålder utan krav på motprestation eller vidare statlig myndighetskontroll.

Tanken är inte ny. Redan på 300 talet före Kristus sägs idén ha berörts av Aristoteles, som var en verksam filosof och vetenskapsman vid Platons Akademi i det forna Grekland. Frågan har sedan dess utvecklats och diskuterats friskt och försök med Medborgarlön har gjorts i olika delar av världen under olika former, främst i modern tid.

Exempelvis har försök i Indien lett till mycket positiva resultat. Försöket inleddes 2011 där 20 byar deltog, varav 12 av dessa var kontrollgrupper. Resultaten slog väl ut. Mer pengar spenderades på mat och sjukvård. Barns skolgång ökade med hela 68 % och att tiden barn spenderade i skolan tredubblades. Privat sparande ökade även det markant med över 300 % samt att småföretagsamheten dubblerades.

Experimentet slog så väl ut att Indien deklarerade att de skulle implementera Medborgarlön nationellt. Det arbetet startade i januari 2013.

Negativ inkomstskatt benämns ofta som ett alternativ till Medborgarlönen och innebär att en ersättning betalas ut som blir procentuellt lägre ju högre inkomst en individ har, och idén utvecklades av ekonomen Juliet Rhys-Williams på 1940 talet.

Olika politiska debatter, experiment och implementationer av Basinkomst har gjorts och förs i ibland annat Brasilien, Kanada, Storbritannien, Turkiet, Indien, Japan, Mellanöstern, Nederländerna, Schweiz och Tyskland.

Piratpartiet arbetar nu fram en form av Basinkomst som skall utredas och läggas på förslag att implementeras i Sverige. Det är väl värt att diskutera frågan med utgång från de försök som gjorts, samt de fakta som undersökningar och utredningar kring Medborgarlön visar.

Forts. följer.