2015-02-14

Ännu en attack mot yttrandefriheten i Europa.


I Faelledparkens kulturhus i Köpenhamn avlossades idag ca 30 skott, troligtvis riktade mot Lars Vilks enligt polis.

En person har omkommit i skrivande stund, och flera blev skadade, och vad som är helt uppenbart är att yttrandefrihet, åsiktsfrihet och religionsfrihet är under starkt angrepp i Europa, och har så varit under lång tid, och det är nu viktigare än någonsin att värna om vår frihet.

Terrorism går ut på att med terror, blod, hot och död, oberoende av vilka som skadas och hur, försöka tvinga fram en politisk eller religiös agenda. I detta fall är det just yttrandefrihet, åsiktsfrihet och religionsfrihet som är under angrepp.

Det är dock inte attentatet i sig som är en seger för terrorister. Det är ett vapen, ett verktyg, för att nå sitt mål. Segern eller deras misslyckande kommer utav hur offer och länder reagerar på sagda attentat.

I detta fall vill inte terroristerna veta av vår yttrandefrihet. Yttrandefriheten är ett hot mot deras sätt att se på världen. Den minskar deras inflytande och makt och de förlorar mark mot frihet, dialog, ifrågasättande och kritiskt tänkande. 

Terroristerna har således redan vunnit stora segrar i Europa och övriga världen då de tvingat länder att införa verkningslös massövervakning, registreringar utav resenärer, ineffektiva kameraövervakningar på offentliga platser, ogiltlig datalagring av våra internetaktiviteter, byteshandel medvåra bankuppgifter med mera, med mera.

Jag är inte beredd att ge upp mina friheter på grund av vad terrorister och fundamentalister må åstadkomma. Jag tänker inte ge dem den segern, för den dagen vi inte lever i ett fritt samhälle, den dagen är deras seger total. Vi är på väg dit. Med stormsteg.

Det är dags att tänka om. Vi vet redan med tanke på händelserna i Frankrike, och nu detta, att massavlyssning av hela befolkningar inte fungerar för att stävja terrorhot då attentatsmännen där redan var kända av fransk säkerhetspolis, och svaret är naturligtvis inte att införa ännu fler repressiva lagar, utan att ge polis de resurser som krävs för att förhindra och utreda dessa hemska brott.

Lägg ner massavlyssning och övervakning som inskränker vår frihet och integritet, och lägg i stället de pengarna på utbildning, utrustning och på personal inom polis så de kan sköta sitt arbete.

Låt oss leva i ett fritt samhälle, där ingen per automatik är misstänkt för brott utan skälig misstanke, där vi kan skämta om, håna, kritisera och debattera allt mellan himmel och jord så att vi kan visa dessa kriminella element hur frihet verkligen ser ut. För alla!

Detta tror jag är det absolut bästa sättet att hedra alla de som fallit offer för dessa brutala individer, dels nu, men även alla de som genom tiderna lagt sina liv för de friheter som nu är under angrepp och som vi sakta, av rädsla, underminerar.

2015-02-12

Uppdrag Granskning påvisar behovet av en debatt kring Sveriges Drogpolitik.

I senaste inslaget från Uppdrag Granskning, avsnitt 5, så tar de upp den mycket konkreta problematiken kring droger som kringgår Svensk lagstiftning samt de fruktansvärda följder detta får bland missbrukare och anhöriga till dessa.

Jag måste erkänna att jag först reagerade mycket illa när Piratpartiet nämndes i detta sammanhang. Dessa tragedier berör oss alla djupt, och min känsla av obehag kring ämnet i programmet var mycket starkt.

Jag kom dock på mig själv med att falla in i en logisk fälla kallad Guilt by association. Detta innebär att jag ofrivilligt associerade det klandervärda och känslomässigt motbjudande handlandet av vissa personer i inslaget med Piratpartiet. En mycket mänsklig reaktion, men lyckligtvis inte en korrekt sådan.

Ett politiskt parti kan naturligtvis inte styra vad medlemmar i partiet tar sig för på eget bevåg. Alla människor tillhör ju någon politisk åskådan eller grupp oavsett om de är brottslingar eller inte. Mördare och våldtäktsmän utmålas mycket sällan som Socialdemokrater eller Moderater, och lika så har inte de partierna någon skuld i vad dessa brottslingar tar sig för.

Däremot har Politiska partier ett enormt ansvar att arbeta för sina väljares frågor, och Piratpartiet har en mycket stark ställning inom sin politik att försöka komma tillrätta med, och hjälpa,  de offer narkotika skapar i vårt samhälle. Både vad gäller missbrukarna själva, samt de anhöriga som drabbas.

Niklas Lindrot, Polis inom narkotikaroteln, har den mycket svåra uppgiften att konfrontera den verklighet drogmissbruk medför. I programmet håller han med om, till synes uppgivet, att det är problematiskt att farliga droger som spice som helt uppenbart skördar offer kan säljas lagligt när mindre farliga droger är olagligt. Detta är en direkt irrationell effekt av den narkotikapolitik som idag förs i Sverige.

Kriminalisering av missbruk skapar en stigmata kring missbrukare som gör att de hellre väljer att ta extremt farliga och otestade substanser som kan leda till obotliga skador och död i stället för mindre farliga men olagliga substanser. Rädslan att stämplas som knarkare, eller att fastna i en urinkontroll, är något som driver många till att söka sig till spice, precis som brukarna i programmet påvisar.

Ett sätt att hjälpa missbrukare till att få den hjälp de behöver med att komma ifrån sitt missbruk är att inte se dem som kriminella, utan som medmänniskor som behöver hjälp. Att avkriminalisera droger som Marijuana skulle hjälpa långt med detta.

I Portugal har man legaliserat droger för personligt bruk med mycket goda resultat, både på kort och längre sikt. Studier påvisar att färre tonåringar använder droger, färre människor insjuknar i HIV, injektionsdroger minskade och mer narkotika har lyckats beslagtagas av polis.

En viktig distinktion här är att det är missbruket i sig som har legaliserats, inte drogen, och detta är troligtvis nyckeln till den stora framgången där de testar denna modell.

Ytterligare en stor effekt var att polisiära medel frigjordes. Dessa medel kan läggas på annan brottslighet och nettoeffekten blir att fler brott av annan typ kan utredas, samt att fler resurser kan läggas på att erbjuda missbrukare hjälp.

I just Portugal verkar missbruket ha sjunkit de senaste 10 åren med närmre hälften. Det innebär en stor besparing för samhället, både ekonomiskt, och vad gäller personligt lidande.

Dagens förbudsmodell fungerar bevisligen inte med att få bukt på narkotikaproblem, och frågan blir då, hur länge skall man finna sig i ett system som inte fungerar och som skapar så stort lidande? Piratpartiet tycker det är stor tid att titta på modeller likt Portugals, och föra upp dem på den politiska arenan. Det hade varit en bra start för det politiska Sverige att ta ansvar för dessa frågor.

Andra som bloggat om detta: Christian Engström, Henrik Alexandersson, Jacob på Flickus flackus flum

2015-02-10

Ytterligare massövervakning kan komma att införas i Sverige.


Enligt ett inslag i Aktuellt på SVT2 så skall man nu införa ytterligare kontroll på Svenska Medborgare medelst ett register som skall föras på samtliga flygresenärer.


Registret skall innehålla bland annat information om kreditkort, matvanor, resmål och rutter. Övervakningsivern slår nya höjder i Sverige.

Salam Al-Karadagi har blivit förd åt sidan och intervjuad på flygplatser och utrycker i inslaget vad många känner när övervakningsivern med terrorism som förevändning ökar runt om i världen.

"Det är väldigt uppenbart personlighetsintrång" säger han i intervjun.

Och visst är det som han säger, att man inte skall misstänkliggöra en hel befolkning bara för att det är ett fåtal mycket farliga och kriminella individer som tillhör den befolkningen.

Data och register över medborgare har visat sig vara en handlingsvara. Frågan är hur mycket vi medborgare skall tillåta registerföras om oss. Vi har absolut ingen som helst kontroll i dagsläget på var alla dessa register och information hamnar.

Den personliga integriteten och rättssäkerheten är på glid i Sverige, och många andra länder runt om i världen. Det som är mest tråkigt är att det är många av de länder som tidigare var störst och mest högljudda förespråkare för åsiktsfrihet, yttrandefrihet och rättssäkerhet som nu går i täten och förespråkar massövervakning, poliskontroller, förhör vid resor, kroppsröntgen, visitationer, datalagring och dataintrång. Allt för att stävja terrorism.

Säkerhetsforskaren Hans Brun säger dock i inslaget att terrorister inte längre använder telefon och mail för att kommunicera, för att signalspaning finns, och det har blivit för farligt för dem att kommunicera på det sättet. Detta är troligen sant. Då innebär detta i förlängning att FRA inte avlyssnar terrorister, utan enbart spanar på vanliga Svenska (och utländska) medborgare.

Hur kommer det sig? Om det inte finns några terrorister att lyssna på, varför skall de då avlyssna dig och mig?  I ett fritt land så avlyssnar man inte sin egen befolkning.

Det är så som Gustav Nipe säger i inslaget. Säkerhetspolisen kände redan till en av terroristerna i Frankrike, men det hjälpte inte ett skvatt.

som påpekats tidigare så tycker jag det är högst märkligt att Sverige inte kan gå ut med några som helst resultat av all den avlyssning och övervakning om skett. Säpo påstår att de har förhindrat terrorism, men det finns än så länge inte några som helst bevis för detta. Mig veterligen finns det inga domar kring förberedelse för terrorbrott, eller ett faktiskt terrorbrott, att finna i Sverige.

2015-02-06

United Kingdom’s Investigatory Powers Tribunal dömer GCHQ-NSA för olaga massövervakning.


I dag på morgonen, Fredag den andre februari, dömde Englands Investigatory Powers Tribunal GCHQ-NSA för olaga massövervakning av millioner människor världen över. IPT är det ända organ i England som kan fälla domar över underrättelsetjänsterna GCHQ, MI6 och MI5.

Detta är en stor seger mot massövervakning och spioneri på ”utländska” medmänniskor. Domen möjliggjordes till stor del av det material som visselblåsaren Edward Snowden offentliggjorde och vilka framkom under utredningens gång.

De som stod för anmälan är Privacy International, Bytes for All and Amnesty International.
Med tanke på domen kommer nu Privacy International och Bytes for All att be domstolen att verifiera domen, och om de gör så kommer de att begära att allt olaga material omedelbart förstörs och/eller raderas från digital media.

Trotts detta är det nu, efter 2014 tillåtet att bedriva just den verksamhet som råder mellan NSA och GCHQ, då domen gällde material och spioneri innan just 2014.

Både Privacy International och Bytes for All kommer att lämna in en anmälan till European Courts of Human Rights som kommer att bestrida Tribunalens yttrande om att det nu mer är lagligt att bedriva denna typ av spioneri.

Enligt dokumenten som framkom 2013 fick NSA via PRISM tillgång till data som handahölls av några av världens största internetföretag, exempelvis Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, PalTalk, AOL, Skype, Youtube och Apple. Via UPSTREAM fick nasa tillgång till data i bulk via fiberoptiken som skickat all världens digitala information.

De 5 största programmen med UPSTREAM skapade 160 miljarder kapade dokument på en månad. Under en dag kunde NSA ta del av 444,743 adressböcker från email konton från Yahoo, 105,068 från Hotmail, 82,857 från Facebook, 33,697 från Gmail och 22,881 från ospecificerade tjänster.
Det är dessa data som nu IPT har dömt är olagligt överkomna.

Källa, Privacy International.