2016-11-03

Övervakning på arbetsplatser ökar.


Övervakning av arbetsplatser blir ett allt större problem för de anställdas integritet, och varningssignalerna kring detta har funnits länge. Det uppmärksammades av bland andra Piratpartiet redan när Piratpartiet bildades. Reglerna som styr hur man får övervaka arbetsplatser och offentliga rum efterlevs inte, på grund av medveten ändamålsglidning eller okunskap, och påföljderna för att bryta mot dessa är inte tillräckliga som incitament för att de skall efterlevas. Till följd av detta ökar intrången i den personliga integriteten.

Alva Forsberg Fierro skrev bra om övervakning på arbetsplatser och hur det kan komma att ske.

” Alltfler övervakningskameror gör att många känner sig övervakade på jobbet. Samtidigt saknas regleringar för kameraövervakning i arbetslivet.

– Regelverket som har att göra med integritet i arbetslivet är bristfälligt, säger Lise Donovan, tillförordnad chefsjurist på TCO.”

Sedan dess har övervakningen ökat lavinartat, och ändamålsglidningarna är ett faktum. Många är trotts det inte medvetna om att de övervakas, vilket potentiellt kan strida mot de tandlösa lagarna. Vad säger Datainspektionen om kameraövervakning i detta fall?

”Informera tydligt om kameraövervakningen

Personal och besökare måste på ett tydligt och utförligt sätt informeras om kameraövervakningen genom exempelvis skyltning. Det är viktigt att komma ihåg att informationen också måste nå ut till exempelvis inhyrd personal.”

Datainspektionen information om kameraövervakning och dess implementation är mycket enkelt och bra utformat. Trotts detta så är det inte tillräckligt för att hindra att kameror missbrukas, och svenska staten vill nu breda ut kameraövervakningen ytterligare. Möjligheten att kameraövervaka platser med ”generell” hotbild, eller ”särskilt” brottsutsatta. Det utreds även om det skall bli enklare att övervaka arbetsplatser.

” De integritetsaspekter som utredaren ska titta på handlar också om vad som ska gälla för kameraövervakning på skolor och arbetsplatser. Ska det till exempel räcka att den anställde ger sitt samtycke för att en kamera ska kunna sättas upp?”

Sydsvenskan

Frågan om Drönare utreds även den, och arbetet skall vara klart senast februari 2017.

Regeringen

Andra artiklar om kameraövervakning.
SVD, Arbetet, Hotellrevyn, DN, Ingenjören