2016-11-03

Övervakning på arbetsplatser ökar.


Övervakning av arbetsplatser blir ett allt större problem för de anställdas integritet, och varningssignalerna kring detta har funnits länge. Det uppmärksammades av bland andra Piratpartiet redan när Piratpartiet bildades. Reglerna som styr hur man får övervaka arbetsplatser och offentliga rum efterlevs inte, på grund av medveten ändamålsglidning eller okunskap, och påföljderna för att bryta mot dessa är inte tillräckliga som incitament för att de skall efterlevas. Till följd av detta ökar intrången i den personliga integriteten.

Alva Forsberg Fierro skrev bra om övervakning på arbetsplatser och hur det kan komma att ske.

” Alltfler övervakningskameror gör att många känner sig övervakade på jobbet. Samtidigt saknas regleringar för kameraövervakning i arbetslivet.

– Regelverket som har att göra med integritet i arbetslivet är bristfälligt, säger Lise Donovan, tillförordnad chefsjurist på TCO.”

Sedan dess har övervakningen ökat lavinartat, och ändamålsglidningarna är ett faktum. Många är trotts det inte medvetna om att de övervakas, vilket potentiellt kan strida mot de tandlösa lagarna. Vad säger Datainspektionen om kameraövervakning i detta fall?

”Informera tydligt om kameraövervakningen

Personal och besökare måste på ett tydligt och utförligt sätt informeras om kameraövervakningen genom exempelvis skyltning. Det är viktigt att komma ihåg att informationen också måste nå ut till exempelvis inhyrd personal.”

Datainspektionen information om kameraövervakning och dess implementation är mycket enkelt och bra utformat. Trotts detta så är det inte tillräckligt för att hindra att kameror missbrukas, och svenska staten vill nu breda ut kameraövervakningen ytterligare. Möjligheten att kameraövervaka platser med ”generell” hotbild, eller ”särskilt” brottsutsatta. Det utreds även om det skall bli enklare att övervaka arbetsplatser.

” De integritetsaspekter som utredaren ska titta på handlar också om vad som ska gälla för kameraövervakning på skolor och arbetsplatser. Ska det till exempel räcka att den anställde ger sitt samtycke för att en kamera ska kunna sättas upp?”

Sydsvenskan

Frågan om Drönare utreds även den, och arbetet skall vara klart senast februari 2017.

Regeringen

Andra artiklar om kameraövervakning.
SVD, Arbetet, Hotellrevyn, DN, Ingenjören

2016-11-02

Fattigdom är ett jävla gissel.De är skitiga, ovårdade, har fula kläder och är allmänt jobbiga där de sitter utanför Konsum. Inte nog med det. De är ekonomiska turister också! De lämnar sina feta villor för att komma hit och tigga en gratis semester. Sicket pack! De är ju kriminella med, eller hur? Stora ligor som åker omkring för att stjäla mina surt förvärvade enkronor med sina sympatisökande ögon! Inte nog med allt detta, de sover även på våra parkbänkar. De kan väl gå till ett natthärbärge åtminstone! Men vänta nu, sover de inte i sina bilar? De åker ju runt med ligorna och så, väl?

Är det inte det vi hör i media nu? En mängd olika argument baserade på fördomar, okunskap och dåligt samvete. Man griper efter de enkla lösningarna, de som är enkla att förstå och förmedla. Inte visar man på att arbetet med fattigdom på ett internationellt plan kan ta mycket lång tid i anspråk, med flera hundratusentals människor som arbetar oförtröttligt med att hjälpa till på både de ideella och de politiska plattformarna. Det som används är de enkla orden som alla kan upprepa.

Det är en mycket ful typ av retorik och opinionsbildande som inte passar hemma i varken en seriös debatt eller i politiska lagförslag om att förbjuda tiggeri. Det är en retorik som har en tendens att upprepas och kommas ihåg av människor, och sedan nickar man igenkännande när man hör dem igen. Efter det så nämner man dem för en kamrat, eller kollega, som även de nickar igenkännande. Man diskuterar inte sådant på jobbet, så nicken blir ett tyst medgivande.

Nästa gång man ser en tiggare, eller en uteliggare, så påminns man om de fula orden och de enkla argumenten. Kanske ligger det något i dem i alla fall. Det var ju en politiker som sade det. Sen håller ju de flesta med om det med. Kanske vi skall förbjuda tiggeri? Kanske skall vi göra som i andra länder och förbjuda uteliggare att sova på våra gator och bänkar?

Nej, naturligtvis inte! De som argumenterar mot denna människoförnedrande syn har naturligtvis rätt. Det går inte att förbjuda bort hemlöshet eller fattigdom. Att sopa problemen under mattat ökar bara utsattheten hos de som söker hjälp. Men det ökar också din och min omänsklighet. Vi som kämpar för allas lika värde. Som arbetar för att färre skall hamna i samma situation. Folk undrar, varför gör ni ingenting? Hur kan ni låta detta hända? Finns det inget mer ni kan göra? Varför får jag inte sova tryggt, och veta att jag får mat i morgon med?

Svaret är helt enkelt att det finns skitstövlar som vill se er lida. Och orkar de inte se er lida, så vill de ha er utom synhåll.